خانواده

خانواده هنری آسپیان که از سال 1391 تشکیل شده است اگر آسپیانی هستید به این صفحه حتمی یه سر بزنید

۷ نکته کلیدی برای ارائه موفق ایده

۷ نکته کلیدی برای ارائه موفق ایده

۷ نکته کلیدی برای ارائه موفق ایده
تمرین برای روان سازی ارائه مطلب
سرعت گفتار
توالی، ارتباط و استمرار مطالب
صراحت و پرهیز از ابهام گویی
پرهیز از استفاده مکرّر از اصطلاحات تخصصی غیر ضروری
استفاده مطلوب از وسائل کمکی برای ارائه
به کارگیری زبان غیر کلامی

طراحی پوستر سپیده

طراحی پوستر سپیده

طراحی پوستر سپیده
به سفارش امید مقدم

از خسته شدن خسته ام

از خسته شدن خسته ام

از خسته شدن خسته ام
پوستر میلاد بقایی
مدیر عامل آسپیان از خستگی ناپذیری خود میگوید

تبریک سال ۱۳۹۶ از طرف میلادبقایی

تبریک سال ۱۳۹۶ از طرف میلادبقایی

تبریک سال ۱۳۹۶ از طرف میلادبقایی به خانواده هنری آسپیان

تیزر طراحی لوگو زویا

تیزر طراحی لوگو زویا

طراحی لوگو زویا اسکریپال از اوکراین
Zoia logo design Askrypal of Ukraine
Zoia дизайн логотипу Askrypal України

طراحی لوگو قاب شده

طراحی لوگو قاب شده

طراحی لوگو زویا اسکریپال از اوکراین
Zoia logo design Askrypal of Ukraine
Zoia дизайн логотипу Askrypal України

طراحی لوگو زویا اسکریپال

طراحی لوگو زویا اسکریپال

طراحی لوگو زویا اسکریپال از اوکراین
Zoia logo design Askrypal of Ukraine
Zoia дизайн логотипу Askrypal України

امید مقدم و فرشید مقدم

امید مقدم و فرشید مقدم

فرشید و امید
عکاسان گروه هنری آسپیان