مدیر عامل آسپیان

پشت صحنه پیش تولید جشنواره هنری آسپیانی شو

پشت صحنه پیش تولید جشنواره هنری آسپیانی شو

پشت صحنه پیش تولید جشنواره هنری آسپیانی شو

مسابقه هنری آسپیانی شو حاصل تفکری خلاقانه برای ارتقاع سطح کیفی و کمی سینمای ایران و عرصه هنری ایران زمین میباشد

میلاد بقایی مدیر عامل آسپیان افزودن که برای ساخت این دمو از جشنواره هنری آسپیانی شو با مشورت گرفت از اساتید بزرگ سینما همچون خانم مهناز رکنی و اقای اصغر فرهادی عزیز

به این نتبجه رسیدیم تا تست های برای انجام آزمایشی این مسابقه بزرگ انجام دهیم تا نقص ها و ایراد های این ایده و فکر را برطرف کنیم

به امید آسپیانی شدن همه هنرمندان عزیز کشورم

با ما بهترین باشید

امضاء تفاهم نامه بین مدیر عامل آسپیان میلاد بقایی با مسعود زند

امضاء تفاهم نامه بین مدیر عامل آسپیان میلاد بقایی با مسعود زند

امضاء تفاهم نامه بین مدیر عامل آسپیان با مسعود زند